Privacyverklaring Zorgmarketingplatform

ZMP Media BV: gevestigd

Veemarktkade 8
Kade-M
5222 AE ’s-Hertogenbosch

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de volgende online platforms:

Contactgegevens

Veemarktkade 8
Kade-M
5222 AE ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: +31(0)85-0606943
Functionaris Gegevensbescherming: J. van de Ven, te bereiken via info@zorgmarketingplatform.nl

Het Zorgmarketingplatform respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en andere communicatiekanalen. Wij behandelen alle verstrekte informatie vertrouwelijk.

Gebruiksdoel

ZMP Media BV verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor de communicatie met leden, abonnees en belangstellenden, voor het organiseren van evenementen en het voeren van onze administratie. Met het aanmelden als lid, nieuwsbriefabonnee of deelnemer aan een groep of activiteit, geef je hiervoor toestemming.
Concreet gebruiken we je gegevens voor de volgende activiteiten:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het communiceren via onze website, mail en onze sociale mediakanalen
 • Het opnemen in onze ledenadministratie zodat je toegang krijgt tot de ledensectie van onze website
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het aanmaken van een account zodat je terecht komt in een afgescheiden sectie van de website
 • Het bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Zodat goederen en diensten bij je afgeleverd kunnen worden

ZMP Media BV analyseert daarnaast jouw gedrag op de website. Daarmee verbeteren we de verschillende websites. Het aanbod van producten, diensten en informatie kunnen we daardoor betere afstemmen op jouw voorkeuren. Ook doen we dat om jouw veiligheid op onze platforms beter te kunnen waarborgen. Door gegevens goed te analyseren en software te installeren kunnen we ‘bots’ uitsluiten.

ZMP Media BV verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij dat wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze website aan te maken of gegevens die je via mail, telefonisch of andere correspondentie aan ons verstrekt.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ZMP Media BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou zoals beschreven in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgmarketingplatform.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies en vergelijkbare technieken

ZMP Media BV gebruikt op haar platforms technische en functionele cookies. Ook gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om te voorkomen dat de formulieren op onze websites misbruikt worden door bots, hebben we reCAPTCHA v3 software geïnstalleerd. Het logo van reCAPTCHA v3 is verborgen voor een betere ervaring.

Bij jouw eerste bezoek aan een van onze websites hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Inzage of verwijderen van gegevens

Voor inzage, correctie, verwijdering en meenemen van de door ons geregistreerde persoonsgegevens kun je contact opnemen met het Zorgmarketingplatform.

ZMP Media BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Na beëindiging van het lidmaatschap, nieuwsbriefabonnement of activiteit worden de geregistreerde persoonsgegevens door het Zorgmarketingplatform verwijderd.

Je hebt altijd het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zorgmarketingplatform.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ZMP Media BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ZMP Media BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Zorgmarketingplatform geeft de versterkte informatie niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, op jouw verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZMP Media BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgmarketingplatform.nl.