Lidmaatschapsvoorwaarden Zorgmarketingplatform

Op deze pagina vind je de lidmaatschapsvoorwaarden. Die hebben we zo kort en praktisch mogelijk gehouden.

Kosten en ingang lidmaatschap

 • De kosten van een persoonlijk lidmaatschap bedragen € 295,- per jaar.
 • De kosten van een zorgorganisatielidmaatschap bedragen € 1.180,- per jaar. Dit is gebaseerd op 5 individuele lidmaatschappen (een korting van 20%).
 • Het lidmaatschap gaat in als het Zorgmarketingplatform een bevestiging van je aanmelding c.q. lidmaatschap per email naar jou heeft teruggestuurd. Een aanmelding kan geweigerd worden.
 • Bij aanmelding tijdens het jaar wordt een evenredig deel van het jaarbedrag in rekening gebracht. (Als voorbeeld: als de aanmelding in mei plaats vindt, worden de maanden mei t/m december in rekening gebracht. Dit is dan 8/12 * € 295,-).
 • Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.

Duur en verlenging lidmaatschap

 • Het lidmaatschapsbedrag geldt per kalenderjaar; dus van januari t/m december.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd (en jaarlijks gefactureerd), tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd.

Opzegging lidmaatschap

 • Het lidmaatschap kan alléén voor het volgende lidmaatschapsjaar opgezegd worden en dient vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar = kalenderjaar gedaan te worden.
 • Wordt er geen opzegging ontvangen of wordt de opzegging na 1 december ontvangen, dan wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd.
 • Opzegging kan door een e-mail te sturen naar info@zorgmarketingplatform.nl. Zodra je een bevestiging hebt ontvangen, is de opzegging een feit.

Facturering en betaling

 • Het lidmaatschapsbedrag wordt, evenals alle andere verschuldigde bedragen m.b.t. activiteiten van het Zorgmarketingplatform, gefactureerd door het bedrijf ZMP Media B.V. (organisator en coördinator van het Zorgmarketingplatform).
 • Facturen dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn betaald te worden.
 • Het individuele lid blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verschuldigde betalingen.

Voordelen

 • Het Zorgmarketingplatform spant zich in om leden voordelen te kunnen bieden. Omdat veel voordelen met samenwerkingspartners gerealiseerd worden, kunnen deze tijdens de lidmaatschapsperiode wijzigen.
 • De kosten van activiteiten en de prijsvoordelen voor leden kunnen per activiteit verschillen en zijn o.a. afhankelijk van de samenwerkingspartners en de gemaakte kosten, locatie, duur en aard van de activiteit.
 • Alle lidmaatschapsvoordelen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen. Aan vermelde lidmaatschapsvoordelen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Leden ontvangen periodiek een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, voordelen en eventuele wijzigingen.

Privacyverklaring

 • Het Zorgmarketingplatform respecteert de privacy van haar leden en van alle gebruikers van haar website. Wij behandelen alle verstrekte informatie vertrouwelijk.
 • Wij gebruiken de verstrekte gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief, het organiseren van activiteiten en het voeren van onze administratie. Met het aanmelden als lid, nieuwsbriefabonnee of deelnemer aan een activiteit, geef je hiervoor toestemming.
 • Voor inzage, correctie, verwijdering en meenemen van de door ons geregistreerde persoonsgegevens kun je contact opnemen met het Zorgmarketingplatform.
 • Na beëindiging van het lidmaatschap, nieuwsbriefabonnement of activiteit worden de geregistreerde persoonsgegevens door het Zorgmarketingplatform verwijderd.
 • Het Zorgmarketingplatform geeft de versterkte informatie niet aan derden. Namen van zorgorganisaties en bedrijven die lid zijn, kunnen vermeld worden op de website en in andere communicatie-uitingen van het Zorgmarketingplatform.
 • Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.
 • Ons volledige privacystatement is hier te vinden.