Zorgmarketing Onderzoek 2023

‘Zorgmarketing’ is een steeds breder wordend begrip dat langzaamaan uit de kinderschoenen treedt. Zorgorganisaties zien meer en meer in dat marketing & communicatie een grotere rol is gaan spelen in de Zorg & Welzijn sector. Daarmee groeit ook de bereidheid en behoefte zich hierin te gaan ontwikkelen de komende jaren.

Het Zorgmarketingplatform voert sinds jaren een landelijk onderzoek uit onder zorg- (gerelateerde) organisaties. Middels dit onderzoek wordt er een peiling gemaakt van de huidige marketing- en communicatietrends, de relevante thema’s die spelen binnen de sector en in welke hoedanigheid de zorgorganisaties hierop anticiperen.

Voor wie is dit onderzoek?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder bestuurders, managers en marketing- en communicatieprofessionals van grote zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Wat we nu weten
Uit het laatste rapport van 2019 bleek dat ondanks dat meer dan de helft van de zorgorganisaties marketing betrekken bij de beleidscyclus of strategieproces, ze slechts 0,5% van de bedrijfsomzet investeren in marketing. De grootste drempels waren in die periode opeenvolgend:

  1. Naamsbekendheid en imago
  2. Communicatie en PR
  3. Strategische marketing
  4. Employee branding
  5. Het verder ontwikkelen van marketingorganisatie.

De reden hiervan is het gebrek aan structuur, tijd en capaciteit, visie en urgentie. Dit maakt dat een groot deel van de deelnemende organisaties zich nog in de beginnende fases bevinden met betrekking tot het volwassenheidsniveau van marketing.

Maar nu?
De vraag luidt: is dit nu anders? Heeft COVID-19 hier invloed op gehad en is dit ten goede gekomen van de visie op marketing in de zorg? Welke thema’s bepalen de zorgmarketingstrategieën in 2023 en hoe kan jouw organisatie hierop inzetten?

Wat betekent dit voor jou?
Het Zorgmarketingplatform kan je tijd en kennis goed gebruiken! Door de vragenlijst in te vullen, kunnen we komend jaar aan de slag gaan om een zo duidelijk en betrouwbaar mogelijk inzicht te bieden van het ‘Zorgmarketing’ begrip.

Wij willen graag weten waar jouw zorgorganisatie zich mee bezighoudt op het gebied van communicatie en marketing. De vragenlijst bestaat uit 20 stellingen en enkele open vragen, je bent hier 5 a 10 minuten aan kwijt. Laat je e-mailadres achter aan het einde van de vragenlijst om de resultaten in je mailbox te ontvangen. Doe jij mee?