Trends van het Digital Health World Congress 2018

Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van Digital Health? Jan de Lange (Refocusz en lid van het Zorgmarketingplatform) en Jan Weterings (anesthesioloog) brachten een bezoek aan het Digital Health World Congress in London op 8 en 9 mei mei 2018.

Voor het Zorgmarketingplatform schreven zij onderstaand artikel met hun eerste bevindingen. In eerste instantie een beknopt overzicht. Om binnenkort uitgebreider in te gaan op een drietal innovaties die op het congres werden gepresenteerd.

Digital Health verandert de zorg ingrijpend

Dat artificial intelligence (AI), digitale ecosystemen en digital health de gezondheidszorg de komende jaren in een sneltreinvaart zullen veranderen staat als een paal boven water.
Begin deze maand kwamen internationale specialisten op het gebied van digital health naar het Digital Health World Congress 2018 in Londen om elkaar te informeren over hun visies en vorderingen. Want samenwerken wordt gezien als de basis om in onze snel veranderende maatschappij met big data te komen tot zinvolle digitale oplossingen voor zowel patiënten, huisartsen, ziekenhuizen, producenten als ook voor zorgverzekeraars, met bewezen klinisch voordeel voor de patiënt en/of kostenbesparing in de zorg.

App-revolutie

Apps, voor bijvoorbeeld het registreren van medicijnengebruik, voor ondersteuning bij het diagnosticeren, als therapeutische hulpmiddel of ter verbetering van consumenten gezondheid, schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo meldt Mathew Bonam, Head Intelligent Pharmaceuticals AstraZenica, dat van de ongeveer 300.000 huidige zorgapplicaties in App-stores slechts ongeveer 1% is geregistreerd als een medisch hulpmiddel en minder dan 1% bewezen therapeutisch voordeel brengt. Waaraan moet dan een goede App voldoen? Mathew Bonam: “Een goede App levert een patiënt klinisch voordeel of reduceert de kosten van de zorg. Daarnaast is een goede App robuust, futureproof, verbonden met het externe zorg-ecosysteem en verschaft het de patiënt meerwaarde in het dagelijkse gebruik.”

Een goed voorbeeld werd gegeven door Soren Smed Ostergaard van Novo Nordisc. Onder het motto ‘medicijnen zullen niet werken wanneer je ze niet inneemt’ is de Propeller ontwikkeld. Op de inhalator wordt een digitale sensor geplaatst en via de App krijgt de patiënt een signaal wanneer hij zijn ‘pufje’ niet tijdig of niet goed heeft genomen. Resultaat: tot 79% minder astma aanvallen, tot 50% meer doses tijdig ingenomen en maar liefst 50% meer symptoomvrije dagen.

Body Volume Indicator (BVI)

Een ander voorbeeld van een succesvolle App werd gepresenteerd door Richard Barnes van Select Research Limited. Met behulp van de ontwikkelingen op het gebied van virtual reality, augmented reality, mixed reality en extended reality (Microsoft HoloAnatomy) is de body volume indicator (BVI) ontwikkeld mede op basis van 3600 diagnostische total body MRI scans. Met behulp van de BVI is het, in de strijd tegen obesitas, mogelijk op een snelle en eenvoudige wijze het viscerale vet te meten en patiënten en cliënten beter te monitoren. Met behulp van de App en een iPad worden twee foto’s van de patiënt of cliënt genomen, één frontaal en één van de zijkant. Deze foto’s worden in het virtuele model van de App geplaatst en deze gegevens worden via de App naar de BVI cloud service verzonden ter analyse. Vervolgens ontvang je een set aan gegevens met onder andere totaal lichaamsvet, visceraal vet, BMI en de nieuwe BVI. Deze resultaten kunnen met de patiënt of cliënt worden besproken met behulp van de thermometerdisplays, die helpen de resultaten van de individuele patiënt of cliënt te vergelijken met de gemiddelde scores (https://youtu.be/-uLm0x09dAA). Zo kunnen risico’s bij onveranderd gedrag worden besproken, evenals inmiddels geboekte verbeteringen ter verdere motivatie. Voor meer info Bodyvolume.com.

Babylon

Een andere App die opviel is Babylon van Babylon Health in Londen. Dit is een App om online een huisarts te raadplegen. De missie van Babylon Health maakt het al duidelijk: Babylon believes it is possible to put an accessible and affordable health service in the hands of every person on earth. Hoe? Door de immer groeiende rekenkracht van de computers te combineren met medische expertise van ervaren huisartsen en specialisten en daarmee een veelomvattend, snel en gepersonaliseerd gezondheidssysteem universeel beschikbaar te stellen. Babylon koppelt symptomen aan een meest waarschijnlijke diagnose op een patiëntvriendelijke wijze en leidt de gebruiker naar de best passende service. Het is veel meer dan een moderne zoekmachine; het koppelt ingevoerde symptomen en risicofactoren aan een waarschijnlijkheidsdiagnose op basis van zeer veel vraag-antwoord mogelijkheden zoals ervaren medici die in de praktijk ook nalopen met bijbehorende diagnose en advies.

In Londen was de wachttijd voor een huisartsconsult medio vorig jaar ruim twee weken. Met behulp van de App Babylon is dit teruggebracht tot enkele minuten 24/7, en kun je binnen 2 uur een huisarts face-to-face spreken. In Rwanda kunnen de inwoners dankzij Babylon nu een huisarts raadplegen, voorheen was dat voor de grote meerderheid van de bevolking niet mogelijk. Zo wordt gezondheidszorg dankzij deze toepassing toegankelijker, sneller en goedkoper.
Op een klantvriendelijke wijze wordt de gebruiker van de App te woord gestaan. De gebruiker wordt gerustgesteld en zijn of haar gezondheidsklachten worden op een vriendelijke wijze gevraagd, verwerkt en geëvalueerd. Vervolgens kan er worden doorverwezen of real time worden verbonden met een huisarts. Ook recepten behoren tot de mogelijkheden. De App wordt niet geschikt geacht voor kinderen, urgenties en indien er noodzaak tot lichamelijk onderzoek is. Dan wordt de patiënt doorverwezen.

Voor de huisartsen in Nederland zou Babylon een verlichting van de werkdruk kunnen betekenen; doordat vele vragen en bezorgdheden van de patiënten met behulp van Babylon kunnen worden opgelost kan de huisarts meer tijd besteden aan de resterende patiënten. Voor meer informatie kijk op Babylonhealth.com. Ook een Amerikaanse huisartsen App met de naam Health Navigator werd gepresenteerd, voor meer informatie kijk op Healthnavigator.com.

Het waren natuurlijk niet alleen Apps die aan bod kwamen. Vele bedrijven en organisaties gaven hun visie op de ontwikkelingen binnen de digitale transformatie in de zorg.  Investeerders Polar Capital, Industrifonden en Speed Invest gaven inzicht in de kenmerken van en de risicofactoren voor goede start-ups in digital health. Maar ook Siemens, GE, Johnson & Johnson hebben een duidelijke visie op big data, AI en ons veranderende zorg ecosysteem.

Medopad

Als laatste willen we Medopad in de schijnwerpers plaatsen. In 2011 opgericht heeft deze innovator op het gebied van digital health al vele innovatieprijzen in de wacht gesleept. Afgelopen week nog won Medopad de National Technology of the Year Award in Groot Brittannië. Onlangs ging Dan Vahdat van Medopad met Prime Minister Theresa May naar China en tekende een partnership overeenkomst met Tencent en Ping An (Bloomberg).

De basis van het succes van Medopad is het gezondheidstechnische, data verzamelende platform, dat patiënten en patiëntendata in real time verbindt met zorgprofessionals. Medopad’s patient monitor oplossing is een turnkey aanbod dat zorgprofessionals de mogelijkheid biedt de patiënt van afstand te volgen en monitoren (bijvoorbeeld m.b.t. medicijngebruik, patiënten input/feedback en data van verbonden devices. Met behulp van haar AI divisie, kunnen verzamelde data worden gebruikt om voorspellend inzichten te genereren voor het mogelijk ontdekken van levensbedreigende medische condities.

Strategische partners daarbij zijn ziekenhuizen, farmaceutische producenten, onderzoeksinstellingen en zorgverzekeraars met de focus op het monitoren van chronische en complexe ziekten, als diabetes, oncologie, Parkinson en hart- en vaatziekten. Medopad is door het National Heallth System in Groot Brittannie erkend als Standard of Care. Het is bovendien door de FDA erkent als medisch hulpmiddel. Voor meer informatie zie Medopad.com.

Inhaken op nieuwe ontwikkelingen

Ons is gebleken dat er op het gebied van digital health veel positieve ontwikkelingen te melden zijn. Grote vraag van onze zijde is hoe kunnen we nationaal en internationaal inhaken op deze ontwikkelingen en synergie creëren, zonder dat we in elk land of elk ziekenhuis het wiel opnieuw proberen uit te vinden?

Binnenkort zullen we dieper ingaan op de Apps van Medopad, Babylon en de BVI.

Auteurs: Jan Weterings en Jan de Lange.