Uit het nieuws – Doe de Zorgmarketing Quiz

Hoe goed ben jij op de hoogte van de ontwikkelingen en de wensen, behoeften en verwachtingen van zorgconsumenten? Doe de Zorgmarketing Quiz als je dat wilt weten!

Zorgmarketing Quiz

Onderstaande Zorgmarketing Quiz is gebaseerd op interessante bevindingen uit diverse marktonderzoeken in de zorg. Alle vragen hebben betrekking op onderzoek onder volwassen Nederlandse zorgconsumenten.

1. Hoeveel mensen hebben moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg? [Nivel].

A. 10 procent.
B. 25 procent.
C. 50 procent.
D. 75 procent.

2. Hoeveel mensen zijn laaggeletterd? Zij kunnen niet genoeg lezen, schrijven en rekenen om met zorgverleners te communiceren. [Stichting Lezen en Schrijven].

A. 1 op de 4.
B. 1 op de 9.
C. 1 op de 17.
D. 1 op de 25.

3. Hoeveel mensen gebruiken internet (vooral Google) als belangrijkste informatiebron voor gezondheidsinformatie? [Nivel].

A. 25 procent.
B. 50 procent.
C. 75 procent.
D. 95 procent.

4. Hoeveel 65-plussers gebruiken regelmatig hun mobiele telefoon/smartphone om te internetten? [MSS].

A. 20 procent.
B. 40 procent.
C. 50 procent.
D. 60 procent.

5. Hoeveel mensen gebruiken online review-informatie over artsen en zorgaanbieders bij het maken van een keuze van de zorgaanbieder? [eHealth Monitor 2015].
A. 4 procent.
B. 13 procent.
C. 27 procent.
D. 41 procent.

6. Hoeveel mensen zijn op de hoogte van de vrije keuze, maar volgen toch (automatisch) het advies van de huisarts op wanneer zij een verwijsbrief krijgen voor bijvoorbeeld bloedafname of een MRI-scan? [Markteffect].

A. 87 procent.
B. 75 procent.
C. 57 procent.
D. 35 procent.

7. Mensen gaan bij de beoordeling van de kwaliteit van ziekenhuizen vooral af op? [NVZ].

A. Eigen eerdere ervaring.
B. Overzicht van ziekenhuiscriteria.
C. Oordeel huisarts.
D. Overzicht van rankinglijsten.

8. De helft van de patiënten ervaart barrières in het contact met de dokter. Ruim een derde wil daarvoor zelfs hulp. Wat is daarvan de belangrijkste reden? [Nivel].

A. Men begrijpt de dokter niet.
B. Men onthoudt niet wat er verteld is.
C. Men herinnert zich pas vragen na het consult.
D. Men ervaart dat er te weinig tijd voor hen is.

9. Op dit moment hoeft een patiënt gemiddeld maar dertien minuten te reizen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hoeveel langer wil ongeveer de helft van de patiënten reizen voor een ziekenhuis met een betere kwaliteit en reputatie? [NVZ].

A. 90 minuten.
B. 60 minuten.
C. 30 minuten.
D. 15 minuten.

10. Hoeveel chronisch zieken doen aan zelfmetingen? [eHealth Monitor 2015].

A. 10 procent.
B. 25 procent.
C. 40 procent.
D. 50 procent.

11. Hoeveel mensen die thuiszorg ontvangen willen gebruik maken van beeldschermzorg? [eHealth Monitor 2015].

A. 6 procent.
B. 18 procent.
C. 36 procent.
D. 64 procent.

12. Waarom mislukken e-health innovaties vooral? [eHealth Monitor 2014].
A. Onvoldoende financiering.
B. Technische problemen
C. Wet- en regelgeving.
D. Gebruikers ervaren de meerwaarde niet.

13. Ouderen willen meer betalen voor extra zorg(diensten) als dat de kwaliteit van hun bestaan merkbaar vergroot. Hoeveel van hun besteedbaar inkomen willen deze ouderen daarvoor uittrekken? [Berenschot].

A. Ongeveer 5 procent.
B. Maximaal 5 tot 10 procent.
C. Gemiddeld meer dan 25 procent.
D. Maximaal 40 procent.

14. Hoeveel ouderen betalen liever zelf voor hun zorg dan dat zij geholpen worden door mantelzorgers? [ANBO].

A. 25 procent.
B. 35 procent.
C. 55 procent.
D. 65 procent.

15. Hoeveel 65-plussers zijn in staat om extra zorgkosten zelf te betalen? [USP].

A. 15 procent.
B. 25 procent.
C. 40 procent.
D. 60 procent.

16. Hoeveel geld willen mensen, afhankelijk per (service)dienst, gemiddeld maandelijks zelf bijdragen? [ANBO].

A. Niets.
B. Tussen niets en 50 euro.
C. Tussen 40 euro tot 95 euro.
D. Maximaal 200 euro.

17. Motivaction spreekt in haar ‘Zorgmentalitymodel’ over drie hoofddoelgroepen van zorgconsumenten. Welke zijn dat?

A. Actieve zorgconsument, Passieve zorgconsument, Niet-zelfredzame zorgconsument
B. Pragmatische zorgcliënt, Maatschappijkritische zorgcliënt, Minder zelfredzame zorgcliënt
C. Ondernemende zorgconsument, Samengerichte zorgconsument, Behoudende zorgconsument
D. Vitale ouderen, Risico ouderen, Passieve ouderen.

18. Hoeveel zorgorganisaties hebben volgens het Zorgmarketing Onderzoek 2016 de marketingfunctie goed georganiseerd?

A. 5 procent.
B. 11 procent.
C. 34 procent.
D. Meer dan de helft.

19. Hoeveel zorgorganisaties hebben volgens het Zorgmarketing Onderzoek 2016 ‘nieuwe businessmodellen/inkomstenbronnen’ als marketingspeerpunt benoemd?

A. 4 procent.
B. 17 procent.
C. 36 procent.
D. 65 procent.

20. Wat is volgens het Zorgmarketing Onderzoek 2016 de grootste marketingobstakel voor zorgorganisaties op marketinggebied?

A. Noodzaak wordt onvoldoende gevoeld.
B. Onvoldoende tijd en capaciteit.
C. Onvoldoende marketingbudget.
D. Onvoldoende markt- en klantinzicht.

20 antwoorden – Wat was jouw score?

Niet te vroeg spieken! De antwoorden: 1C, 2B, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A, 8D, 9B, 10C, 11B, 12D, 13C, 14D, 15B, 16C, 17B, 18B, 19A, 20D.