De marketinguitdaging voor de zorg bestaat uit 8 stappen

Als Zorgmarketingplatform signaleren we dat steeds meer bestuurders in de zorg van mening zijn dat marketing hard nodig is. Investeren in marketing betekent namelijk investeren in de toekomst, in het bestaansrecht van je organisatie en in de toegevoegde waarde die je levert aan alle betrokken partijen.

Continu afstemmingsproces

Er zijn veel marketingdefinities in omloop met Babylonische spraakverwarring tot gevolg. Volgen we de ontwikkelingen in de marketingwetenschap en zorg, dan kan marketing als volgt gedefinieerd worden:

“Marketing is een continu afstemmingsproces waarbij een organisatie zijn aanbod voortdurend probeert af te stemmen op de (veranderende) vraag uit de markt en de (veranderende) behoeften van klanten (zorgvragers, verwijzers, zorginkopers). Des te turbulenter de omgeving en des te dynamischer de markt, des te belangrijker dit afstemmingsproces is.”

Marketing is hiermee een organisatiebreed afstemmingsproces tussen buiten en binnen. Wat speelt er in de markt en wat bij klanten? Welke kansen en bedreigingen doemen op? Op welke veranderingen moeten we op welke wijze anticiperen en op welke signalen moeten we op welke manier reageren?

Marketing is volgens deze definitie niet zozeer een afdeling of functie, maar een bedrijfscompetentie voor marktgericht en klantgericht ondernemen in de meest brede zin. Deze bedrijfscompetentie omvat daarmee vier essentiële bouwstenen, namelijk marketing, communicatie, verkoop én zorg- en dienstverlening. Marketing is niet iets van daarginds, maar van ons allemaal, want iedereen is marketeer. Van top tot werkvloer.

Markt- en klantgedreven

De zorgorganisatie van de toekomst heeft een externe blik en is extreem markt- en klantgedreven.
Ze zijn strategisch wendbaar, werken klantgedreven, nemen het voortouw in netwerken en samenredzaamheid en vormen een platform voor klanten, medewerkers en stakeholders waarbij slim gebruik wordt van nieuwe technologische mogelijkheden.

Marketing is hierbij een kritieke succesfactor. Vanuit deze visie heeft het Zorgmarketingplatform een marketinguitdaging geformuleerd voor bestuurders, directeuren, managers en marketing- en communicatieprofessionals in de zorg, om samen de marktgerichtheid, klantgerichtheid en innoverend vermogen van de zorg te vergroten.

Acht stappen die het verschil maken

De marketinguitdaging voor de zorg bestaat uit de volgende acht stappen:

  1. Ontwikkel een visie op marketing.
  2. Zorg voor een gestructureerde marketingaanpak, met doelen en (jaar)plan.
  3. Maak rol/takenpakket van marketing voor de organisatie duidelijk.
  4. Zorg voor directe vertegenwoordiging van ‘marketing’ in directie- en managementteam.
  5. Betrek marketing proactief bij beleid, strategie en ontwikkeling.
  6. Geef meer prioriteit aan activiteiten op het gebied van ‘klant’ en ‘vernieuwing’.
  7. Richt structureel overleg in tussen marketing, communicatie, verkoop, service en zorg.
  8. Maak meer tijd, capaciteit en budget vrij voor de marketingorganisatie en -activiteiten.

Geïntegreerde multidisciplinaire aanpak

Succesvol ondernemen lukt alleen met een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak waarbij alle vereiste kennis en kunde slim wordt ingezet, inclusief marketing. Dit sluit aan op de trends van integraal management en zelforganisatie in de zorg. In de meest ideale situatie zitten marktgericht en klantgericht denken en werken in het DNA van de organisatie. In de praktijk is dat vaak niet of nog onvoldoende het geval.

Marketing kan dan een cruciale rol spelen. Niet alleen omdat marketing een vak apart is, maar ook omdat marketing juist in deze snel veranderende tijden op alle niveaus in de organisatie als aanjager, coördinator en uitvoerder kan optreden voor alles wat met markt- en klantgericht denken te maken heeft. Het resultaat zal er zijn, want des te markt- en klantgerichter organisaties zijn, des te succesvoller ze zijn.

Auteur: Zorgmarketingplatform