Interview Robert Spiering Senior Marketingadviseur Het Oogziekenhuis

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Robert Spiering, Senior Adviseur Marketing, Communicatie en PR bij Het Oogziekenhuis.

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Robert Spiering:

 1. Inbound marketing (voor zover dat al niet langer een trend is). Steeds meer verdiepen in de doelgroep en bijvoorbeeld content produceren en betaalde online marketing inzetten op basis van de behoefte van de klant/patiënt.
 2. Verdere verdieping in de customer journey, steeds meer inspringen op de verschillende momenten in de journey.
 3. Steeds meer aandacht voor een onderscheidende positionering en het maken van keuzes.
 4. Zodra er veilige technische middelen zijn, zie ik voor me dat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt met de patiënt in plaats van telefonisch (en in real life).

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Robert Spiering:

 1. Kans: het gebruik maken van moderne technieken om mensen steeds minder vaak in het ziekenhuis te laten komen.
 2. Kans: patiënten steeds meer betrekken bij het zorgproces door ze steeds meer toegang te geven tot de verschillende onderdelen van het patiëntendossier.
 3. Bedreiging: cliché: teveel focus op marktaandeel en hoofd boven water blijven houden bij toenemende concurrentie en daardoor de patiënt uit het oog verliezen.
 4. Kans: door te verdiepen in de patiënt en (marketing)cijfers en keuzes maken die ervoor zorgen dat je een gezonde organisatie blijft/wordt.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zorg? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Robert Spiering:

 1. Bij teveel zorginstellingen zie ik dat strategie nog erg los staat van marketing en (interne) communicatie, als er al over alle zaken goed is nagedacht. Ik merk echter wel dat veel zorginstellingen op dit moment stappen zetten in de goede richting of al (recent) stappen hebben gemaakt. Niet alleen marcom-professionals, maar ook de besturen van de organisaties moeten hierin investeren en elkaar opzoeken.
 2. Nog te vaak worden middelen ontwikkeld zonder te kijken of dit wel écht een/het probleem van de patiënt oplost. Door meer volgens de design thinking methode te gaan werken en de patiënt meer te betrekken in het ontwikkelproces van middelen, kunnen efficiëntere middelen ontstaan.
 3. Ik denk dat we ons allemaal goed moeten verdiepen in de mogelijkheden die moderne technologie ons kan bieden om de zorg patiëntvriendelijker en efficiënter te maken.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Robert Spiering:

 • Ga vooral eens in gesprek met collega’s van andere instellingen. Ik heb het gevoel dat we dit nog te weinig doen in de sector, terwijl we veel van elkaar kunnen leren. Onze afdeling heeft kort geleden tweemaal een afspraak gehad met de afdeling M&C van twee andere ziekenhuizen en daarbij waardevolle inzichten opgedaan.

Bedankt Robert voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.