Interview Nathalie van der Voort Manager Sales en Marketing WoonZorgcentra Haaglanden

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Nathalie van der Voort, Manager Sales & Marketing WoonZorgcentra Haaglanden.  

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Nathalie van der Voort:

 1. Marktonderzoek en data-analyse.
 2. Webcare en sociale media.
 3. Customer journey en storytelling.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Nathalie van der Voort:

 1. Verwachtingenmanagement: in het proces voorafgaand aan opname/verhuizing, tijdens en na.
 2. Vraaggericht werken: we zeggen allemaal de klant centraal, maar hoe doe je dat (echt) in groter verband van een verpleeghuis. De nieuwe generatie ouderen willen niet in groepjes bloemschikken; wat is dan ook een zinvolle dag?
 3. Relatie/verbinding tussen klant en zorgverlening: extra uitdaging is hierin functiedifferentiatie en personeelstekort, verloop en verzuim.
 4. Een kans hierbij is dat de publieke opinie wat aan het kantelen is: er is meer roep om authenticiteit en het taboe op verval en dood te doorbreken.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zorg? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Nathalie van der Voort:

 1. Analytisch vermogen om de eigen acties te evalueren, te onderbouwen en bij te sturen en de informatie die beschikbaar is te gebruiken te goede van de klantrelatie.
 2. Kennis van online marketing.
 3. Aansluiting met de collega’s die de zorg/behandeling en opnamen doen: het primaire proces.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Nathalie van der Voort:

 • Binnen WZH doen we sinds een jaar het intakegesprek met nieuwe cliënten gezamenlijk met de klantbemiddelaar en de zorg/behandelaar. Hierop hebben we al ons voorlichtingsmateriaal afgestemd. Het ontwerp van dit nieuwe intakeproces is een co-productie tussen marketing, sales, zorg en behandeling. We hebben bij de klant en de uitvoerende medewerkers getoetst hoe ze dit ervaren. De klant krijgt beter op elkaar afgestemde informatie en hoeft maar 1x z’n verhaal te doen, de medewerkers hoeven niet aan elkaar over te dragen en voelen zich gesteund door de gezamenlijkheid.

Bedankt Nathalie voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.