Interview Mireille Damen Manager Marketing en Verkoop De Wever

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Mireille Damen, Manager Marketing & Verkoop van De Wever (ouderenzorg) in Tilburg.

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Mireille Damen:

 1. Aantal initiatieven kleinschalig wonen neemt toe evenals het groeiend aantal branchevreemde initiatieven (Van der Valk Zorghotels bijvoorbeeld). M.a.w. de concurrentie neemt toe, de klant heeft iets te kiezen.
 2. Krapte op de arbeidsmarkt. Imago ouderenzorg moet verbeterd worden en dat het werk divers is en aantrekkelijk.
 3. Verandering in type cliënten. We zien een verschuiving van minder zelfredzame zorgcliënten naar meer pragmatische zorgcliënten, die andere wensen en behoeftes hebben. Daarnaast is er ook een toename in het aantal migranten in de ouderenzorg, hetgeen ook om aanpassingen vraagt.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Mireille Damen:

 1. Ondanks dat de wachtlijsten er nog steeds zijn, heeft de klant wel steeds meer te kiezen. Je moet je actief als zorgorganisatie profileren en het creëren van merkvoorkeur is noodzakelijk. Net als een goed imago als werkgever (employer branding) voor het aantrekken van verpleegkundigen en verzorgenden.
 2. Ik merk dat (grotere) zorgorganisaties veelal reactief en minder pro-actief zijn. Korte termijn denken, men is niet bezig met “de klant van morgen” en zijn/haar wensen en behoeften.
 3. Er wordt nog veel te weinig op het gebied van innovatie/ICT/e-health gedaan, terwijl dit wel de toekomst heeft.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zog? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Mireille Damen:

 1. Hoe krijg je bestuurders en management “mee” en hoe kun je het belang van marketing voor de organisatie laten zien. Men heeft geen idee wat men met marketing moet en wat men kan verwachten. Gebrek aan (marketing)kennis maakt het lastig voor een marketeer om steun van de organisatie te krijgen. Leerpunt: maak de organisatie meer “marketing-minded”, wees trots en profileer jezelf (hoewel dit moeilijk is in de zorgcultuur waar het motto toch is “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”).
 2. Meer samenwerken/netwerken/ideeën uitwisselen. Vooral als “zorgmarketeers onder elkaar” maar ook met partijen in de regio waar je gevestigd bent, met kenniscentra, etc.
 3. Zelf heb ik gemerkt dat het toch wel handig is om meer van de inhoud te weten, zeker omdat het hier gaat om een markt waarin heel veel al vastligt door bijvoorbeeld financieringsstromen. Je kunt niet zomaar met een nieuw product komen. Dit puzzelt mij nog een beetje.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Mireille Damen:

 • Ga meer samenwerken/netwerken/ideeën uitwisselen. Vooral als “zorgmarketeers onder elkaar” maar ook met partijen in de regio waar je gevestigd bent, met kenniscentra, etc.

Bedankt Mireille voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.