Interview Karin Schop Adviseur Marketing en Communicatie Woonzorggroep Samen

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Karin Schop, Adviseur Marketing & Communicatie Woonzorggroep Samen.  

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Karin Schop:

 1. Profilering & Onderscheidend vermogen – Dit is vaak lastig en hangt samen met kernwaarden. Wat maakt dat een cliënt voor ons kiest en niet voor de concurrent? We bieden hetzelfde, waar blinken we dan expliciet in uit en hoe kunnen we ons daarmee onderscheiden? M.a.w., hoe profileren we ons naar buiten?
 2. Versterken samenwerking met ketenpartners – Divers aanbod op deelgebieden (bijvoorbeeld in samenwerking met welzijnsorganisaties, regionale samenwerkingen met andere zorgorganisaties om zorgaanbod regionaal te coördineren – bijvoorbeeld eerstelijnsverblijf (ELV), maar ook als het gaat om aantrekken nieuw personeel (opleidingsmogelijkheden, samenwerking gemeente, et cetera).
 3. Focus is belangrijk. Wat doen we wel, wat niet. Neiging is om alles te willen bieden, maar is dat wel handig? (hangt ook samen met punt 1, waar blinken we in uit?).

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Karin Schop:

 1. Kans: Marktonderzoek – wordt nu te weinig gedaan en wordt vaak te kostbaar gevonden. Maar wel van belang om aanbod op af te stemmen.
 2. Kans: Klantreis goed in kaart hebben. Verwijzers, zoals huisartsen hebben nog steeds een belangrijke rol in de keuze van zorginstellingen. Hebben we daar de juiste contacten mee?
 3. Kans: ambassadeurschap. Eigen medewerkers beter inzetten als ambassadeur. Daarbij hoor ook aandacht voor eigen medewerkers, wat maakt voor hen het werk leuk, wat juist niet? Is daar voldoende aandacht voor?
 4. Kans: Innovatie, inzet e-health. Kan veel meer voordeel uitgehaald worden.
 5. Bedreiging: tekorten op de arbeidsmarkt. Hoe krijg (en behoud!) je voldoende personeel? Imago van sector speelt nog altijd mee.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zorg? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Karin Schop:

 1. Online zorgmarketing: toenemende transparantie, doelgroep steeds meer online, hoe bereik je ze daar?
 2. Inzet video / digitale rondleidingen.
 3. Marktonderzoek en onderzoek naar klanttevredenheid.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Karin Schop:

 • Niet direct.

Bedankt Karin voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.