Interview Jacqueline van Dinten Adviseur Raad van Bestuur Viattence

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Jacqueline van Dinten, Adviseur Raad van Bestuur bij Viattence Wonen zorg en welwijn. 

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Jacqueline van Dinten:

 1. De veranderende steeds zwaarder wordende zorgvraag bij opname in het verpleeghuis, maar ook van ouderen die steeds langer thuis wonen.
 2. Aandacht voor preventie, diensten om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen, diensten om meer zorg thuis te kunnen bieden in plaats van in ziekenhuis en instelling.
 3. Gebruik van e-health passende bij de vraag van de patient en zorgverlener.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Jacqueline van Dinten:

 1. Grootste kans: e-health toepassingen om de kosten van de zorg te verlagen.
 2. Grootste bedreiging: nieuwe GDPR privacywetgeving en alle bureaucratie daarom heen, kan ook belemmerend werken voor e-health.
 3. Grootste bedreiging: tekort aan goed gekwalificeerd personeel.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zorg? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Jacqueline van Dinten:

 1. Digitalisering en het implementeren van digitale toepassingen richting de client en binnen de organisatie.
 2. Het optimaal inrichten van de clientreis en customer experience.
 3. Privacy wetgeving en wat betekent dit voor gebruik van persoonlijke gegevens in marketingcommunicatie en in de zorgprocessen.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Jacqueline van Dinten:

 • Technisch kan bijna alles, maar hoe krijgen we zaken en werkprocessen op een clientvriendelijke manier ingericht en nemen we collega’s hierin mee? Veranderingsmanagement is aan de orde van de dag, daar moeten ook wij de juiste skills voor in huis hebben.

Bedankt Jacqueline voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.