Interview Erik Muller Accountmanager Heliomare

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Erik Muller, Accountmanager van Heliomare (revalidatie, arbeid en sport). 

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Erik Muller:

 1. De cliënt/patiënt meer in zijn eigen kracht zetten, alleen hierdoor bereik je duurzame gezondheid. Verwachtingen managen over de te leveren zorg zijn daarbij belangrijk. De mindset zal in mijn ogen moeten zijn: de zorgverlener werkt samen met de cliënt aan zijn of haar gezondheid.
 2. Maatwerk is belangrijk en verdient de nodige aandacht, snelheid (lees: goedkoper) mag niet ten koste gaan van de kwaliteit binnen de zorg. Maatwerk zorgt voor een goede match tussen de vraag van de cliënt en de te leveren zorg en voorkomt onnodig medisch shoppen. Ieder mens is een individu met zijn of haar eigen specifiek functionerende lichaam. Hier kan geen standaard behandeling op worden losgelaten.
 3. Preventie in de breedste zin; gezond zijn en blijven kan gebaseerd zijn op keuzes. Ziek worden soms niet, dan moet goede zorg binnen handbereik zijn. Vraag is hoe krijgen wij het preventievirus in de gezondheidszorg op alle lagen? Zorgverzekeraars zijn al bezig met projecten, maar mijns inziens valt er nog veel te winnen bij de zorgverleners zelf en bij de (medisch) specialisten. E-health kan daarbij helpen (ook voor de eigen regie) , maar is nog volop in ontwikkeling.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Erik Muller:

 1. Persoonlijk contact met de cliënt en zijn/haar omgeving is de grootste uitdaging, heldere communicatie en klantprocessen zijn daarbij voorwaarden die heel belangrijk zijn. Door de logge processen die deels ook verplicht zijn aangaande de financiering wordt het uiteindelijke doel: het leveren van passende zorg soms uit het oog verloren.
 2. Samenwerking tussen diverse zorginstellingen in netwerken en stepped care / zorgpaden zijn de komende tijd van belang om de klant soepel door een behandelproces te laten gaan. Nu zijn nog veel zaken niet ontschot en is samenwerking op basis van pilots. Dit is vaak een fragiele samenwerking, in mijn ogen zou dit veel steviger kunnen worden neergezet. Health deals zijn daar een voorbeeld van. Bedreigingen zijn over het algemeen “oud” denken en vast zitten in oude structuren, zorgorganisaties kunnen pas vooruit als er ook financiële ruimte is voor innovatie. De zorgverzekeraars en met name de inkopers spelen hier ook een belangrijke rol in.
 3. Organisaties zullen meer over de eigen schaduw moeten heen stappen en specifieke toegevoegde waarde moeten leveren in het gehele zorgproces rondom de klant en niet focussen op alleen de eigen dienstverlening en het overeind houden van oude structuren. Er zullen dus ook keuzes gemaakt moeten worden. Zorg is een momentopname en dat moment moet zo optimaal mogelijk gebruikt worden om vervolgens de zorg dichter bij de woonomgeving van de cliënt te faciliteren. Voor deze beweging heb je mensen nodig die de markt kennen en ook het netwerk rondom de cliënt.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zorg? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Erik Muller:

 1. Inzicht verkrijgen over wat een cliënt echt nodig heeft en focussen op wat de toegevoegde waarde is van de zorg die geleverd wordt, er wordt nog steeds vanuit een klassiek medisch model gehandeld. Zorg moet niet te veel een product worden, maar een handeling die er écht toe doet.
 2. Nederland vergrijst, chronische pijn cliënten nemen in aantallen toe, mensen zitten te veel en bewegen te weinig, mensen nemen te weinig eigen regie over gezondheid, huidige zorg wordt te duur. Hier moeten wij wat mee, als je als marketing/communicatieprofessional alleen de focus hebt op je eigen kleine omgeving is dat zonde voor het grote geheel.
 3. Ik zou het mooi vinden als alle marketing en communicatieprofessionals in Nederland meer kennis met elkaar delen over het vak, maar ook over de zorg inhoudelijk en vooral out of the box gaan denken met elkaar, zo ontstaat er een beweging die recht doet aan goede zorg. Het zorgmarketing platform is hier een goed voorbeeld van.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Erik Muller:

 • Wees de oren en ogen van jouw organisatie en of netwerk, maar zeker ook die van de cliënt. De Dalai Lama zegt : “When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new”.

Bedankt Erik voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.