Interview Ed Loet-Loetoer Marketingadviseur Reade

Het Zorgmarketingplatform vroeg een aantal zorgmarketeers kort en krachtig naar de grootste trends, kansen, aandachtspunten en tips of anekdotes voor collega-zorgmarketeers. Dit keer in gesprek met Ed Loet-Loetoer, Marketingadviseur Reade (revalidatie). 

Met het oog op de toekomst en het spannende jaar 2018:

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste trends op het gebied van zorgmarketing? Waar moeten zorgorganisaties/zorgmarketeers op marketinggebied zeker mee aan de slag?

Ed Loet-Loetoer:

 1. Marketing zo dicht mogelijk op de werkvloer organiseren, zodat marketingdenken en –handelen niet alleen in de bovenlaag blijft hangen. Dit doen wij door per marktsegment (diagnose o.i.d.) een SWOT en de P’s in te vullen met de verantwoordelijke afdelingen en dan vooral de mensen die op de werkvloer staan.
 2. Onze dienstverlening verbeteren m.b.v. het visualiseren van de meest relevante klantreizen en die in lijn brengen met de gewenst emotionele klantbeleving (primair). Tegelijkertijd kan gewerkt worden aan procesoptimalisatie vanuit klantperspectief (bij ons secundair).
 3. Innovatie (en verandervermogen) een grote boost geven. Niet op een proces- of beleidsmatige wijze, maar op een leuke inspirerende en spelende wijze. Wij doen dit met een innovatieteam en een innovatieplatform en –proces. Doel is om vernieuwingen laag uit de organisatie halen zonder tussenkomst van management en deze vernieuwingen in experimenten (fouten maken mag) te laten uitvoeren.

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste uitdagingen voor zorgorganisaties in jouw deelsector als het om de markt en klant gaat? Waar liggen de grootste externe kansen of bedreigingen?

Ed Loet-Loetoer:

 1. Vooral werken aan de emotionele klantbeleving gedurende de verschillende klantreizen (zie hierboven) omdat we hier het verschil kunnen maken.
 2. Werken aan een winstgevende relatie met onze belangrijkste klant, namelijk de verwijzers. Dit den wij door een accountmanager verwijzers te werven en te implementeren.
 3. Meer integraal inzicht verkrijgen in de klanten door o.a. CRM breed te implementeren (registreren van relevante klantcontacten), rechtstreeks gekoppeld aan (in ons geval) algemene HiX informatie. En een CRM voor verwijzers opzetten (zie hierboven).

Zorgmarketingplatform:

 • Wat zijn volgens jou de (3) grootste ontwikkel-/leerpunten voor marketing- en  communicatie-professionals in de zorg? In welke kennis/ervaring moeten zorgmarketeers gaan investeren?

Ed Loet-Loetoer:

 1. Kennis van online marketing communicatie.
 2. Meer zichtbaar zijn in de organisatie (weg uit de ivoren staftoren) en in staat zijn om de organisatie mee te krijgen / te enthousiasmeren.
 3. Ontwikkel een volledig nieuw intern communicatiebeleid, inclusief structuur en proces. Er wordt veel vergaderd maar de uitkomsten hiervan zijn weinig effectief. De hefbomen (middenkader) werken slecht tot niet. Et cetera. Omdat verandering de enige constante is en mee-veranderen een must is, is goede interne communicatie van immens belang om veranderingen (sneller) succesvol te laten zijn.

Zorgmarketingplatform:

 • Heb je tot slot nog een leuke tip/advies/ervaring/anekdote voor jouw zorgmarketing-collega’s?

Ed Loet-Loetoer:

 • Marketingdenken en –handelen zit niet in het DNA van de zorg(cultuur). Leg primair de focus daarom op de binnenkant van de organisatie, maar weet daarnaast als geen ander wat er speelt buiten de organisatie. Koppel die twee.

Bedankt Ed voor je bijdrage en veel succes met alle marketinguitdagingen!

Auteur: Zorgmarketingplatform

PS: in gesprek gaan met collega-zorgmarketeers kan prima op de bijeenkomsten van het Zorgmarketingplatform. Kijk bij Agenda voor de geplande bijeenkomsten.