De 3 grootste zorgen van de marketeer – Marketing18

Uit het jaarlijks onderzoek van Nima e.a. onder Nederlandse marketeers blijkt dat marketeers in 2018 drie grote zorgen hebben waaronder de positie van marketing in de organisatie. Een ander opvallend punt is dat drie op de vier marketeers niet over een budget beschikt voor bijscholen of het niet weet.

Dat blijkt uit het onderzoek Marketing 18. Uitgevoerd onder 687 Nederlandse marketeers door marketingberoepsvereniging Nima, de vaktitels MarketingTribune en Marketingfacts en adviesbureau Berenschot. Van de respondenten was 59% vrouw, de gemiddelde leeftijd was 37,4 jaar, 94% heeft hbo of wo gestudeerd, gemiddeld was men 3,5 jaar in dienst bij zijn/haar werkgever en ongeveer een derde bleek hiërarchisch leidinggevend. Opvallend is dat de deelnemende zzp’ers aan het onderzoek ruim 20 jaar werkervaring vermeldden.

De grootste zorgen van de marketeer

1. Positie van marketing in de organisatie: Marketeers maken zich zorgen over de positie van marketing in de organisatie. Naast voldoende uitdaging in het werk en de werksfeer vinden marketeers het belangrijk dat er binnen het bedrijf ruimte is voor ondernemerschap.

2. Onvoldoende budget om de marketingdoelen doelen te bereiken.

3. Bijblijven met professionele kennis en competenties om het vak goed te kunnen blijven uitoefenen.

De opleidingsobstakels van de marketeer

Drie op de vier marketeers beschikt niet over een budget voor bijscholen of weet het niet. Slechts een kwart heeft een opleidingsbudget. Het gemiddelde beschikbare budget voor bijscholen is 1500 euro per jaar. Alleen de actieve advisering over scholing blijft gevoelig achter. Bijna 42% gaf aan onvoldoende te worden geadviseerd op dat terrein. Veel marketeers bespreken wel met hun werkgevers wat ze zouden kunnen doen aan scholing en opleiding, maar in veel gevallen blijft die aandacht zonder opvolging.

Wat betreft het opleidingsvraagstuk zeggen de onderzoekers: ‘Tegelijk merken we ook aan de hand van dit onderzoek dat de bal qua scholing en bijscholing vaak blijft liggen tussen het management, hr en de marketeer. Wat ons betreft zouden marketeers die rol zelf vaker naar zich toe mogen trekken.’

De marketeer is redelijk honkvast

Ruim 22% van de respondenten zegt op zoek te zijn naar een andere baan. Dat is laag, ook in vergelijking met andere (kennis)beroepen. Daarentegen zegt 57% geen nee als ‘er een leuk aanbod voorbijkomt’. Een beeld dat weer niet erg afwijkt van andere branches. Mochten er redenen zijn om elders te solliciteren, dan worden ontwikkelingsmogelijkheden, sfeer en de kwaliteit van de leidinggevende als eerste genoemd. Salarisverbetering geldt pas als vierde reden.

Het inkomen van de marketeer

Bijna de helft van de respondenten (47%) denkt marktconform beloond te worden en 31% geeft aan ‘beneden marktconform’ te worden beloond. De gemiddelde marketingmedewerker ontvangt jaarlijks 41.000 euro, marketingadviseurs 56.600, marketingmanagers bijna 64.000 en marketingdirecteuren 132.000.

Hoe zou dit beeld zijn onder zorgmarketeers?

Bron: Nima.nl.