Conclusie zorgbestuurders: marketing in de zorg is hard nodig

Over marketing in de zorg wordt veel gezegd en geschreven. Sinds de invoering van ‘gereguleerde marktwerking’ in de zorg zijn zorgorganisaties in cure en care stapvoets aan de slag gegaan met ‘marketing’ om daarmee de omslag te maken naar meer markt- en klantgerichtheid en ondernemerschap. Dit is ook nodig want de zorgsector is complex en veranderingen en uitdagingen op het gebied van ‘markt’ en ‘klant’ dienen zich dagelijks aan. Inmiddels zijn we zover dat zorgbestuurders keihard concluderen dat marketing in de zorg hard nodig is.

Het is bekend: des te turbulenter de omgeving waarin je actief bent, des te belangrijker marketing voor de organisatie is. Dat bleek ook op 22 november 2017 tijdens een interessante NIMA-bijeenkomst over ‘het belang van een sterke marktpositie in de zorg’ en de rol van marketing daarbij.

Bij deze bijeenkomst van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA), de beroepsvereniging van marketingprofessionals, was een prominente rol weggelegd voor bestuurders van Amarant, Maxima Medisch Centrum, Star-HSL en Tergooi ziekenhuis. Wat houdt die bestuurders bezig? Hoe zorgen ze voor een sterke positie in de markt, zodat ze ook naar de toekomst toe nog bestaansrecht hebben?

Uit het interessante debat bleek dat de betreffende zorgbestuurders druk bezig zijn met o.a. de volgende uitdagingen:

 • Van betekenis zijn en waarde toevoegen (waarom, voor wie en hoe?)
 • Proactief inspelen op externe ontwikkelingen (welke en hoe?)
 • Vernieuwen en innoveren (voor wie, waarin en hoe?)
 • Inspelen op verschuiving naar 1,5 lijn en zorg thuis (waar, wat en hoe?)
 • Positie innemen in complexe situationele netwerken (welke en hoe?)
 • Inspelen op veranderend gedrag van cliënten en patiënten (welk en hoe?)
 • Beter worden in het spel met de zorgverzekeraars (welk spel, wie en hoe?)
 • Onze toegevoegde waarde concreter kunnen aantonen (voor wie en hoe?)
 • Noodzakelijke keuzes maken in doelgroepen, zorgaanbod en gemeenten (hoe?)
 • Omgaan met budgetplafonds en forse bezuinigingen (welke, hoe, en dan?)
 • Klantreis en klantbeleving verbeteren door herinrichten van zorgpaden (welke, wie en hoe?)
 • Het nieuwe ziekenhuis krijgt 30 procent minder bedden (waar gaan die patiënten heen?)
 • Meer inzetten op preventie, dit wordt nog onvoldoende beloond (voor wie en hoe?)
 • Werven van goed opgeleide medewerkers bij schaarste (welke en hoe?)
 • Over vijf jaar ziet de diagnostiek er compleet anders uit (hoe en door wie?)
 • Toekomst gericht denken, bestaat het ziekenhuis nog wel in de toekomst op deze manier?
 • Vraag jezelf af: wat wordt de ‘killer app’ in mijn business? (wie ligt er op de loer?)

Over deze bijeenkomst schreef Louise Kerkdijk een uitgebreid verslag op Nima.nl.

De conclusie van de aanwezige zorgbestuurders was eensgezind en helder: marketing in de zorg is hard nodig. Investeren in marketing is investeren in de toekomst, in het bestaansrecht van je organisatie en in de toegevoegde waarde die je levert aan alle betrokken partijen. De bestuurders gaven aan dat zij de uitgaven aan de benodigde marketingkennis, capaciteit en middelen niet zien als kostenpost, maar als een noodzakelijke investering die waarde oplevert.

Over hoe je de marketingactiviteiten het beste kan organiseren verschilden de meningen. Niet vreemd want iedere organisatie is uniek, met zijn eigen startpunt en meerdere wegen leiden naar Rome. Hoewel we op basis van ervaring wel verschillende succesfactoren kunnen benoemen die al vaker in andere publicaties aan de orde zijn geweest. Daarover een andere keer meer.

Rest de vraag: hoe staat het met de markt- en klantgerichtheid van jouw organisatie? Ben jij klaar voor de toekomst?

Meer weten over marketing in de zorg? Meld je dan aan voor de bijeenkomst van het Zorgmarketingplatform op 14 december 2017.

Auteur: Sjors van Leeuwen

PS: dit artikel is ook gepubliceerd op NationaleZorggids.nl.