Cicero Zorggroep wint de Gouden Oor Award Zorg 2017

De Cicero Zorggroep heeft de Gouden Oor Award Zorg 2017 gewonnen. Op basis van hun (1) ingediende case Waar zorg de ziel ontmoet, (2) het jurybezoek en (3) hun finale presentatie heeft de jury de Award aan Cicero toegekend.

Vooral de luisterende ‘evidence based’ aanpak bij onbegrepen gedrag voor mensen die zich niet meer kunnen uitspreken sprak de jury aan.

De sterke punten van de case van Cicero in de ogen van de jury:

  • Het – tegen de ‘geld’ende zorgstromen in – actief inzetten van gedragsconsultatie als expertise bij de aanpak onbegrepen probleemgedrag van ouderen, waardoor aantoonbaar (evidence based) opnames zijn gereduceerd en de kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorger(s) aantoonbaar is verbeterd.
  • Het actief inspringen op de handelingsverlegenheid van huisartsen bij onbegrepen probleemgedrag van ouderen door in nauwe samenwerking met 1e lijnverwijzers gedragsconsultatie extramuraal aan te bieden.
  • Het organiseren van een multidisciplinair consultatieteam waarin zowel de interventies als de resultaten worden ingebracht.
  • Het sterke geloof in de kracht van preventieve interventies in de thuissituaties bij onbegrepen probleemgedrag gekoppeld aan diverse wetenschappelijke onderzoeksmethodes (EDIZ, CMAI en CSDD) om de werking van de interventies in kaart te brengen.
  • De sterke inzet op kwaliteit, aandacht en zorgvuldigheid die heeft geleid tot aansprekende en kwantificeerbare resultaten in termen van kwaliteit van leven voor patiënt en mantelzorger(s), ‘werkgeluk’ binnen het consultatieteam en kostenbesparing over de gehele zorglinie.
  • De nauwe samenwerking met HBO-V om zo de opleiding nog beter toe te spitsen op de kwaliteiten die nodig zijn voor gedragsconsultatie.

In 2017 werden de twee andere genomineerden, Care for Cancer en Stichting Dichterbij, ook beloond met een Gouden OorKonde.

De Gouden Oor Award Zorg vestigt de aandacht op best practices uit de zorg om van te leren. De Gouden Oor Award Zorg beloont zorgorganisaties die met succes het luisteren naar klanten aantoonbaar hebben versterkt. Op die manier worden goede voorbeelden zichtbaar en verspreid.

De toetsingskaders om de best practices vast te stellen zijn gebaseerd op de Gouden Oor Standaard en op de Europese norm voor ‘Service Excellence’ (CEN/TS 16680). .

Auteur: Zorgmarketingplatform.

Bron: De Gouden Oor Award Zorg 2017.