5 mega trends in de zorg

De veranderingen in de zorg zijn enorm en gaan snel. Zorgorganisaties moeten mee veranderen om te kunnen overleven. Wie niet goed anticipeert op de snel veranderende omgeving, redt het niet. Oplossingen uit het verleden werken niet voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Hoe dan wel?

5 Mega Trends die het verschil gaan maken

De zorgorganisatie van de toekomst wordt tijdens de masterclass geschetst aan de hand van vijf grote trends die gevolgen hebben voor uw organisatie. Bij iedere trend wordt gekeken naar wat dit voor organisaties in de zorg betekent, hoe u daar op kan inspelen en wat de rol van marketing en innovatie daarbij is.

1. Strategische wendbaarheid (Organisatie)

Organisaties moeten sneller en proactiever reageren op de steeds sneller veranderende omstandigheden die een steeds grotere (disruptieve) impact hebben. Organisaties die dit nalaten zijn gedoemd te verdwijnen. Het gaat hier om thema’s als het versterken van de externe gerichtheid, verbindend leiderschap, zelforganisatie en zelfsturing, flexibele werkprocessen en lerende organisatie.

Dit betekent aandacht voor:
 Hoger doel (why, meaningful business, massive transformative purpose).
 Externe gerichtheid.
 Verbindend leiderschap.
 Flexibele werkorganisatie (zelforganisatie, staff on demand).
 Flexibele processen en ICT (standaardisatie, modularisatie, capaciteit on demand).
 Externe hulpmiddelen (leveraged assests).
 Glocal (global and local).
 Lean startup (experimenteren, leren, opschalen).
 Alertheid, snelheid, flexibiliteit, innovatie.
 Lerende organisatie: leren leren.
 Holacracy en ’teal’ organisatie.
 Strategic agility en organizational agility.

2. Klantgedreven ondernemen (Strategie)

Organisaties moeten een nauwere dialoog aangaan met klanten, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders. Klanten bombarderen met platte reclames werkt niet meer. Er zijn leveranciers en producten in overvloed en product, prijs en kwaliteit zijn steeds minder onderscheidend. Onderwerpen die hier spelen zijn de digitale zorgklant, cocreatie, communities, productinnovatie, omnichannel dienstverlening en partnership marketing.

Dit betekent aandacht voor:
 The Social Digital Customer.
 Mass collaboration.
 Cocreatie.
 Crowdsourcing en crowdfunding.
 Communities.
 User generated content.
 User defined products.
 Omnichannel.
 Customer experience.
 Customer Community Value.
 Neuromarketing.
 Marketing automation.
 Partnership Marketing.

3. Samenredzaamheid (Maatschappij)

Organisaties moeten een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij en een betere samenleving. De maatschappij verandert van een ik-wereld naar een wij-wereld waarin mensen zelf, al dan niet noodgedwongen of uit idealisme, samen het heft in handen nemen. Ontwikkelingen op dit gebied zijn de participatiemaatschappij, buurtverbindingen, deelconcepten, selfserviceconcepten, doe-het-zelf gemeenschappen, consument als producent (lokaal produceren) en sociaal en duurzaam ondernemen (mvo).

Dit betekent aandacht voor:
 Meaningful business.
 WEconomy.
 Deeleconomie.
 Netwerkeconomie.
 Circulaire economie.
 Selfservice economie.
 Participatiemaatschappij.
 Doe-het-zelf gemeenschappen.
 Communities en crowdfunding.
 Collaborative (cocreative) consumption.
 Gezamenlijk inkopen.
 Consument als producent (prosumer).
 Lokale productie (artikelen, energie, voedsel).
 Sociaal en duurzaam ondernemen (mvo).

4. Platformen (Bedrijfsmodel)

Organisaties maken steeds vaker deel uit van netwerken en flexibele samenwerkingsverbanden waarbij samenwerken en concurreren hand in hand gaan. Hierbij worden steeds vaker ‘platformen’ ingezet om partijen in deze netwerken met elkaar te verbinden. Het gaat om zaken als de inzet van platformconcepten, multimarktplaatsen, partnership en co-makership, samenwerken en concurreren, netwerken, ketens en open innovatie.

Dit betekent aandacht voor:
 Platformeconomie.
 Platformconcepten (B2C2C2B).
 Collaborative economy.
 Multimarktplaatsen (regisseur, partners, vraag en aanbod).
 Partnership en co-makership.
 Samenwerken en concurreren.
 Ecosystemen, netwerken en ketens.
 Social business.
 Open innovatie.

5. Smart society (Technologie)

Organisaties moeten de kansen van nieuwe technologie benutten. Technologisch kan er steeds meer, waardoor ook het aantal (disruptieve) productie-, product-, proces- en businessmodel-innovaties snel toeneemt. Technologie als aanjager om dingen slimmer, beter en gemakkelijker te doen. Actuele trends zijn de toepassing van zorg op afstand, e-health, domotica, robotica, wearables, virtualisatie, gamification, big data en 3D/4D-printen.

Dit betekent aandacht voor:
 Internet of things: smart city, smart building, smart product, smart healthcare, etc.
 Identificatie, personalisatie, signalering, monitoring, track en trace, remote control.
 Wearables, mobile devices, apps, tags (rfid), beacons, wireless (self) services.
 Sensoren, big data, slimme algoritmen, ultra minichips, super computers.
 Virtualisatie, gamification, biometrie, solar-, gen-, bio- en nanotechnologie.
 Robots, drones, 3D/4D-printen, blockchain, zelfbesturende auto’s, machines, apparaten.
 Kunstmatige intelligentie, singularity, machine leren, spraak begrijpen.

Marketing als kritieke succesfactor

Marketing kan bij de realisatie van de ‘nieuwe organisatie’ als hefboom fungeren. Marketing is als geen ander in staat om de marktgerichtheid, klantgerichtheid en strategische wendbaarheid van de organisatie te versterken. Dat levert veel op, want bedrijven die marktgerichter, klantgerichter en wendbaarder zijn, halen betere (financiële) prestaties halen. Marktgerichte organisaties hebben in de regel een hogere omzetgroei, hogere winstpercentages, hogere productiviteit, hogere klanttevredenheid, meer succes met nieuwe producten (innovatie) en een betere return on investment (ROI) dan minder marktgerichte organisaties. Waar wachten we nog op?

Auteur: Sjors van Leeuwen

Bron: het boek Hoe agile is jouw strategie – zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Verkrijgbaar op Managementboek.nl.