Patiëntervaring telt nog niet echt mee

Steeds meer zorgorganisaties en andere betrokkenen vinden de ervaring van patiënten en cliënten belangrijk voor het verbeteren van de zorg. Maar het meten en meetellen van die ervaring bij het verbeteren van de zorg lukt nog niet al te best waardoor de ervaring van de klant nog niet echt meetelt. Oorzaak? Misschien een verkeerde manier van klantonderzoek.

Meer

Medewerker is nog geen ambassadeur

Het is de droom van elk bedrijf en elke bestuurder, directeur, manager en marketeer: trotse en betrokken medewerkers die optreden als ambassadeur van de organisatie. Dat valt in de praktijk nogal tegen.

Meer

Grote kloof tussen klant en bedrijf

Bedrijven denken dat ze klant daadwerkelijk centraal stellen. Dat ze het goed doen. Mwahhh. De klant denkt er heel anders over. De klantervaring laat te wensen over en klanten willen best meer geld uitgeven voor een betere klantervaring.

Meer

Klant kiest niet voor betekenisvolle merken

Betekenisvol ondernemen is hip. Er wordt veel gepraat en geschreven over bedrijven met een sterke ‘why’, die goed doen. Toch kiezen de meeste consumenten niet voor een betekenisvol merk, maar voor traditionele winstgerichte bedrijven en merken. Waarom is dat?

Meer

Klantbeleving begint met inzicht in klantrelatie

Een goede klantbeleving (customer experience) wordt steeds belangrijker in het gevecht om de klant. Het bepaalt voor klanten steeds vaker de keuze voor een specifiek bedrijf, merk of product. Maar hoe verbeter je die klantbeleving? Door eerst te kijken naar de aard van de klantrelatie.

Meer

Van patiëntgericht naar klantgericht is één vraag

Patiënten worden door ziekenhuizen vaak te snel naar huis gestuurd waardoor ze in tien procent van de gevallen binnen dertig dagen weer opgenomen moeten worden. Betere communicatie aan het bed kan veel onnodige heropnames (met alle problemen en kosten van dien) voorkomen.

Meer

12 manieren om de concurrentie te snel af te zijn

Organisaties moeten zich sneller aanpassen aan continu veranderende omstandigheden en sneller (leren) verbeteren, vernieuwen en innoveren. Ook moeten bedrijven sneller nieuwe producten en diensten ontwikkelen en op de markt brengen. Snelheid van ondernemen en een kortere time to market zijn kritieke succesfactoren om te kunnen overleven.

Meer

Presentatie ‘Zorgmarketing in drie stappen’ Karel Jan Alsem

Deze presentatie gaat in op welke wijze zorgorganisaties gestructureerd kunnen werken aan hun marktgerichtheid. Karel Jan Alsem geeft stapsgewijs aan hoe een concreet marketingplan kan worden opgesteld inclusief het maken van strategische keuzes. Daarnaast is er aandacht voor marktonderzoek, merkstructuren en de implementatie in de zorgorganisatie.

Meer

Presentatie ‘Marketingorganisatie van de toekomst’ Rob Beltman

De ontwikkelingen in het marketingvak lijken sneller te gaan dan het licht. Duizenden commercieel verantwoordelijken worden dagelijks uitgedaagd om nieuwe trends te vertalen naar hun eigen organisatie. Een brede, moderne benadering van de marketingfunctie: ver voorbij het klassieke MarCom.

Meer

Presentatie ‘Hoe agile is jouw strategie?’ Sjors van Leeuwen

Als de omstandigheden sneller veranderen, moeten organisaties sneller mee veranderen. Bedrijven die dat nalaten zijn gedoemd te verdwijnen. Zo eenvoudig is het. Was de gemiddelde levenscyclus van een bedrijf in 1955 nog 45 jaar, tegenwoordig bedraagt die slechts vijftien jaar. Trendwatchers verwachten dat een groot deel van de bedrijven in de Fortune 500 over tien jaar niet meer bestaat.

Meer

Big Data vaak nog een Big Promise

Klantbeleving wordt het belangrijkste wapen in het gevecht om de klant. Het personaliseren van die klantbeleving is dan ook de uitdaging voor de komende jaren. Daar heb je klantdata voor nodig en je moet weten hoe die klantdata te gebruiken. Dat is voor veel bedrijven nog een brug te ver.

Meer

Versla de concurrent op 20 manieren

Er zijn aanbieders in overvloed en producten en diensten worden steeds sneller gekopieerd. In de meeste markten zijn producten commodity’s geworden en staan prijzen structureel onder druk. Wat nu? Geen paniek, want er zijn maar liefst 20 manieren om de concurrentie te slim af te zijn.

Meer

BRAND PROPOSITION CANVAS ONTBREKENDE SCHAKEL

Gebruik jij het Brand Proposition Canvas al? Eerder schreef ik al over de valkuilen bij het toepassen van het Business Model Canvas. Een handig hulpmiddel voor het verbeteren van businessmodellen. Maar om klanten voor je te winnen is meer nodig. Hoe zorg je voor een sterk en klantgericht merk? Het antwoord is de Brand Proposition Canvas.

Meer

16 REDENEN OM HET MARKETINGBUDGET TE VERHOGEN

Als de bladeren vallen van de bomen dan is het in zorgland begrotingstijd. De vraag die dan opkomt is: hoeveel budget reserveren wij voor marketing en communicatie in het aankomende jaar? Vast te weinig als je ziet hoeveel (of beter nog: hoe weinig) geld zorgorganisaties daar in de regel aan uitgeven in relatie tot de grote uitdagingen voor de komende jaren.

Meer

SUCCESVOLLE MARKETING BEGINT MET EEN VISIE

De zorgsector is de laatste jaren sterk veranderd en dat vraagt van zorgorganisaties een andere koers met meer marktgerichtheid, ondernemerschap en wendbaarheid. Maar de invoering van zorgmarketing blijkt lastiger dan gedacht. Het draait om drie cruciale succesfactoren.

Meer

3 MARKETINGUITDAGINGEN MET OPLOSSINGEN

De veranderingen in de zorg gaan snel en de impact van die veranderingen is groot. Zorgorganisaties moeten hun marktgerichtheid, klantgericht, wendbaarheid en innovatiekracht versterken om te kunnen overleven. Maar dat levert in de praktijk drie grote problemen op.

Meer

KLANTENMERK EN BRANDING IN 7 STAPPEN

Voor wie het nog niet door heeft: om te kunnen overleven moet je een ‘klantenmerk’ worden. Een klantenmerk is een bedrijf, merk of product waarmee klanten zich nauw verbonden voelen. Waaraan ze loyaal zijn. Niet alleen emotioneel, maar ook qua (koop)gedrag. Om dat te bereiken moeten bedrijven kleur bekennen. Dit artikel geeft aan hoe je dat aanpakt.

Meer

ULTIEME CUSTOMER JOURNEY IN 5 STAPPEN

Veel mensen gaan bij een bedrijf weg vanwege de slechte klantervaring. Ze raden maar al te graag andere mensen af om zaken te doen met zo’n bedrijf. Steeds meer organisaties beseffen dan ook dat het bieden van een goede ‘customer experience’ cruciaal is voor het aantrekken en behouden van klanten. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van de ultieme customer journey.

Meer

KLANTPERSONA

Organisaties gebruiken al decennialang ‘doelgroepen’ om producten, diensten, marketing en communicatie beter te afstemmen op (potentiele) afnemers, kopers, huurders of gebruikers. Het werken met doelgroepen is lastig want ze zijn vaak globaal, abstract en weinig concreet. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van aansprekende klantpersona’s. Maar hoe pak je dat aan?

Meer

DE 4 BELANGRIJKSTE CRM MISSERS

Veel CRM-projecten verlopen teleurstellend of sterven een vroege dood. Een CRM-project voldoet maar zelden aan de verwachtingen. Het percentage mislukte CRM-programma’s varieert door de jaren heen volgens verschillende onderzoeken tussen 18 en 70 procent. Kijken we naar de praktijk dan zijn er vier belangrijke oorzaken. Doe er je voordeel mee.

Meer

BUSINESS MODEL CANVAS LASTIGER DAN GEDACHT

Het Business Model Canvas is de laatste jaren populair geworden. Directies en managementteams gebruiken het steeds meer. Maar waarvoor eigenlijk? Het Business Model Canvas roept in de praktijk vaak meer vragen op dan het beantwoord. Lees waarom het Business Model Canvas niet brengt wat er van verwacht wordt en hoe je het beter kunt doen.

Meer

WAAROM SWOT-ANALYSES NIET WERKEN

We kennen het allemaal en het staat in ieder marketingboek: voor het bepalen van je marketingstrategie moet je een SWOT-analyse uitvoeren. De Engelse term SWOT dateert al uit de jaren zestig van de vorige eeuw en bevat vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een SWOT-analyse kan een handig hulpmiddel zijn als je het goed gebruikt en daar gaat het vaak mis.

Meer

KLANTGERICHT ONDERNEMEN IN DE 21e EEUW

SALE! Zorgverzekeraars en gemeenten worden belangrijke zorginkopers. Dat betekent dat zorgorganisaties nog sterker dan voorheen aan ‘zorgverkoop’ moeten doen. Veel zorgaanbieders worstelen met de vraag hoe je dat het beste aanpakt. Daarom 25 concrete tips voor de organisatie van de zorgverkoop.

Meer

6 REDENEN WAAROM MARKETINGPLANNEN MISLUKKEN

De omstandigheden worden lastiger en de concurrentie neemt in vrijwel alle sectoren toe. Organisaties moeten marktgerichter en klantgerichter worden om het gevecht om de klant te kunnen winnen en om te kunnen overleven. De noodzaak van een gestructureerde marketingaanpak is nog nooit zo groot geweest.

Meer

25 praktische zorgmarketingtips

Het opstellen en uitvoeren van een bedrijf- en marketingstrategie is noodzakelijk, maar vergt de nodige tijd. Daarom passeren in dit artikel uit het boek “Zorgmarketing in de praktijk” (2007) in volgorde 25 praktische zorgmarketingtips de revue. Tips die naamsbekendheid, imago, klanttevredenheid en klantbehoud kunnen vergroten.

Meer

Zorgmarketing – Power to the people

De Nederlandse gezondheidszorg is de laatste jaren sterk veranderd. De steeds kritischer wordende patiënt en cliënt staan centraal en gemeenten en verzekeraars ontpoppen zich als kritische zorginkopers. Het draait om klantgerichte, innovatieve en doelmatige oplossingen. Zorgorganisaties moeten marktgerichter, klantgerichter en ondernemender worden om te kunnen blijven bestaan.

Meer

ZORGMARKTSCAN: OP ZOEK NAAR DE TOEKOMSTIGE KLANT

POSTNL EN BUREAU ZORGMARKETING LANCEERDEN ONLANGS DE ZORGMARKTSCAN. WAT DOET DEZE SCAN NU EIGENLIJK EN WAT KAN HET BETEKENEN VOOR UW ZORGORGANISATIE?

Meer