Live kennissessie gebruik klantinzichten bij zorgontwikkeling

Eind 2023 heeft MarketResponse onderzoek uitgevoerd naar de voorkeuren, houding en het gedrag van verschillende leefstijlen met betrekking tot levensloopbestendig wonen en zorg op afstand. Met het doel om, met behulp van inzichten uit de gedragswetenschap, hier inzicht in te krijgen en om mogelijke verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen te identificeren. Op 27 juni deelt MarketResponse de inzichten uit het onderzoek en begeleiden de discussie hoe je daar als organisatie in wonen zorg-welzijn beste mee om kunt gaan.

Marketingplan voor je zorgorganisatie in één dag

Hoe positioneer je jouw organisatie in de markt. Marketing wordt steeds belangrijker in de zorg. Het opvallen bij potentiële patiënten, doorverwijzers of subsidieverstrekkers hoort bij de dagelijkse werkzaamheden van een zorgorganisatie. De grondslag hiervoor is een sterk marketingcommunicatieplan die past bij de identiteit van de organisatie, zodat jouw organisatie zich goed in de markt kan positioneren en opvalt bij zowel huidige als potentiële patiënten, doorverwijzers en subsidieverstrekkers.