Contact     Nieuwsbrief     Sitemap
 

Zorgmarketing Onderzoek 2016
 

Het Zorgmarketing Onderzoek 2016 geeft een goed beeld in de stand van zaken op het gebied van marketing in de zorg in 2016. De volgende vragen worden o.a. beantwoord:

 
 • In welke marketingfase bevinden zorgorganisaties zich?
 • Hoe is de marketingfunctie bij zorginstellingen georganiseerd?
 • Wie is eindverantwoordelijk voor resultaten op marketinggebied?
 • Hoeveel medewerkers (fte's) en budget maakt men vrij voor marketingactiviteiten?
 • Aan welke marketingkennis en kunde hebben zorgorganisaties behoefte?
 • Waar liggen de speerpunten op marketinggebied?
 • Wat zijn de grootste obstakels om marketing met succes in te voeren?

 

Publicatie onderzoeksresultaten op Frankwatching.com

 

Lees het artikel over de onderzoeksresultaten op Frankwatching.com. 

 

Highlights van het onderzoek - infrographic

 

Bekijk en download de infographic van het Zorgmarketing Onderzoek 2016 (PDF)

 

Download de resultaten van het onderzoek

 

Bekijk en download de volledige resultaten van het Zorgmarketing Onderzoek 2016 (PDF). 

 

Invoering van marketing in de zorg stagneert

 

Ten opzichte van eerdere onderzoeken van het Zorgmarketingplatform in 2011, 2009 en 2007 lijkt de invoering van marketing in de zorg te stagneren. Een gestructureerde aanpak met voldoende prioriteit, mensen en middelen ontbreekt in veel gevallen. De marketingfunctie opereert bij veel zorgorganisaties ‘stand alone’ op operationeel niveau en wordt weinig structureel betrokken bij strategie, beleid, innovatie en ontwikkeling. Zo is marketing bij slechts een kwart van de zorgorganisaties geïntegreerd in de jaarlijkse beleidscyclus. Dit terwijl markt- en klantgericht ondernemen steeds belangrijker wordt om te kunnen overleven. 

 

Koplopers in zorgmarketing

 

Dat alles wil niet zeggen dat er niets gebeurt op marketinggebied in de zorg. Iedere deelsector kent zijn eigen koplopers als het om de invoering en toepassing van marketingprincipes gaat. Dit is in iedere deelsector de kopgroep van 10-15 procent. Denk aan succesvolle nieuwkomers als het Alexander Monroe Ziekenhuis, Buurtzorg, Thomashuizen, Domus Magnus, PsyQ, De Gouden Leeuw Zorghotel, De Herbergier, Indigo en diverse zelfstandig behandelcentra en gezondheidscentra. Maar ook bestaande zorgorganisaties als Het Oogziekenhuis, Havenziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Laurens (ouderenzorg), Altrecht (GGZ), Thuiszorg West-Brabant, Pluryn (gehandicaptenzorg en jeugdzorg), Reade (revalidatiezorg), WIJ (welzijn) en Het Huisartsenteam (eerstelijnszorg) timmeren in meer of mindere mate succesvol met ‘marketing’ aan de weg. Of men dit nu wel of niet expliciet benoemd heeft. Dit is slechts een kleine greep uit een steeds groter wordende groep zorgorganisaties die serieus met marketing aan de slag is.

 

Marketinguitdaging voor de zorg

 

Uit het Zorgmarketing Onderzoek 2016 komt naar voren dat zorginstellingen relatief weinig investeren in markt- en klantgericht-ondernemen. Een gestructureerde aanpak met voldoende prioriteit, mensen en middelen ontbreekt in veel gevallen. De marketingfunctie opereert bij veel zorgorganisaties ‘stand alone’ op operationeel niveau en wordt weinig structureel betrokken bij strategie, beleid, innovatie en ontwikkeling. Dit terwijl markt- en klantgericht ondernemen steeds belangrijker wordt om te kunnen overleven. 


Vanuit deze 'rode draad' heeft het Zorgmarketingplatform een concrete marketinguitdaging geformuleerd voor bestuurders, directeuren, zorgmanagers en marketingprofessionals in de zorg, om samen de marktgerichtheid, klantgerichtheid en innoverend vermogen van de organisatie te vergroten. 

 

Deze marketinguitdaging voor zorgorganisaties bestaat uit acht stappen die nauw met elkaar samenhangen:

 

 1. Ontwikkel een visie op marketing. [lees meer over zorgmarketing nieuwe stijl]
 2. Zorg voor een gestructureerde marketingaanpak, met doelen en (jaar)plan.
 3. Maak rol/takenpakket van marketing voor de organisatie duidelijk.
 4. Zorg voor directe vertegenwoordiging van ‘marketing’ in directie- en managementteam.
 5. Betrek marketing proactief bij beleid, strategie en ontwikkeling.
 6. Geef meer prioriteit aan activiteiten op het gebied van ‘klant’ en ‘vernieuwing’.
 7. Richt structureel overleg in tussen marketing, communicatie, verkoop, service en zorg.
 8. Maak meer tijd, capaciteit en budget vrij voor de marketingorganisatie en -activiteiten.

 
Deze marketinguitdaging is belangrijk, want het zijn de markt- en klantgerichte zorgorganisaties die zullen overleven. Markt- en klantgerichte organisaties presteren in het algemeen ook beter dan organisaties die dat minder goed doen. 

 

Zorgmarketing Academie

 

Om zorgorganisaties te helpen en de invoering van marketing in de zorg te versnellen, is de Zorgmarketing Academie van start gegaan. Met een uitgebreid opleidingsprogramma voor en door zorginstellingen. Met diverse trainingen op het gebied van zorgmarketing, strategie, klantgericht werken en innovatie.